PRIVATUMO IR SLAPUKŲ POLITIKA 

SEOkey.lt įsipareigoje gerbti Jūsų privatumą. 

 

1. Kas yra Privatumo politika? 

 

1.1.     Ši privatumo politika nustato privatumo sąlygas Jums naudojantis interneto svetaine  www.seokey.lt  (toliau –  Svetainė). 

1.2.     Rekomenduojame atidžiai perskaityti  šią Privatumo politiką tam, kad suprastumėte, kokią praktiką taikome tvarkydami Jūsų asmens duomenis. Perskaitę šį dokumentą, Jūs sužinosite, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname bei kokios Jūsų kaip asmens duomenų subjekto teisės. 

1.3.     Jei naudojatės Svetaine, vadinasi, Jūs perskaitėte ir sutikote su šia Privatumo politika ir joje nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka. Jeigu Jūs nesutinkate su SEOkey.lt pateikta  Privatumo politika mes Jums negalime suteikti savo paslaugų. 

1.4.     Pagal ES pateiktą duomenų apsaugos reglamentą “asmens duomenys” įvardijami kaip - bet kokia informacija apie asmenį, kurio tapatybė  nustatyta arba gali būti nustatyta; toks asmuo dar vadinamas duomenų subjektu. Asmens duomenys yra, pavyzdžiui, tokia informacija apie 

duomenų subjektus: 

- vardas ir pavardė;

- adresas;

- kultūriniai ypatumai;

- interneto protokolo (IP) adresas; 

- duomenys, kuriuos turi ligoninė ar gydytojas .

 

1.5. Mūsų Svetainėje naudojami subjekto duomenys: vardas, elektroninis paštas, IP adresas. 

1.6.     Privatumo politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems Svetainėje, taip pat veiksmams, kuriuos Jūs galite joje atlikti. 

 

        2. Principai, kurių SEOkey.lt laikosi naudodamiesi  Jūsų duomenimis

 

2.1.     Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes: 

 

a)  Laikysimės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų; 

b) Duomenys bus tvarkomi, tik tuo atveju, jei bus gaunamas subjekto sutikimas. 

c)  Jūsų duomenys bus tvarkomi: teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu; 

d) Neteiksime asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje arba teisės aktų 

nustatytais atvejais; 

e) Pagal “Bendrųjų duomenų apsaugos reglamentą ” užtikriname, kad asmens duomenys bus tvarkomi taip, kad būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas ir konfidencialumas, užkirsdami kelią neteisėtai prieigai prie asmens duomenų ir jų tvarkymui skirtos įrangos ar neteisėtam jų naudojimui. 

 

 

3.  Kokius jūsų asmens duomenis ir kokiais tikslais mes tvarkome? 

 

3.1.     Jūsų asmens duomenis mes tvarkome šiais tikslais: 

a) Pardavimų ir paslaugų kokybės užtikrinimo tikslu, t. y. siekdami atsakyti į Jūsų užklausimus, kuriuos mums pateikėte Svetainėje, dėl mūsų paslaugų. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis (vardą, elektroninį paštą) parašydami mums ar bendraudami telefonu, pateikdami savo nusiskundimus dėl Svetainės ar mūsų teikiamų paslaugų.

  

b) Tiesioginės rinkodaros tikslu, siekiant pateikti Jums pasiūlymus, naujienlaiškius ir informaciją apie mūsų, su mumis susijusių asmenų ir partnerių prekes ir (ar) paslaugas.  

c) Svetainės funkcionalumo užtikrinimo tikslu, taip pat siekiant ją tobulinti, pasiūlyti Jums geriausiai pritaikytas paslaugas. Svarbu suprasti, kad kai naudojatės Svetaine tam tikri duomenys perduodami mums automatiškai po Jūsų apsilankymo. Šie duomenys yra tam tikra neasmeninė 

informacija, naudojama tobulinant Svetainės turinį, funkcionalumą ir patrauklumą 

d) Mūsų socialinių tinklų paskyrų administravimo tikslu, tvarkome šiuos asmens duomenis: 

Duomenų kategorijos: vardas, pavardė, el. pašto adresas, lytis, šalis, profilio nuotrauka, Jūsų mums siųsti pranešimai, jų gavimo laikas ir priedai, mūsų atsakymai į Jūsų 

pranešimus bei atsakymų laikas, informacija apie įmonės reitingą, pranešimo komentarai, pasidalijimai, informacija apie reakcijas į Jūsų 

pranešimus.

e) Jūsų amsens duomenys yra saugomi ne ilgiau, nei reikalinga duomenų tvarkymo tikslams, arba numato teisės aktai, tokie kaip 

“Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas” (2018m.) 

f) SEOkey.lt imasi visų pagrįstų priemonių, siekiant užtikrinti, kad netikslūs asmens duomenys būtų ištaisyti arba ištrinti. 

 

 

4. Ar mes naudojame Jūsų asmens duomenis tiesioginei rinkodarai? 

 

4.1.    Taip, mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tam, kad galėtume pateiktti Jums pasiūlymus, naujienlaiškiu

ir informaciją apie mūsų, su mumis susijusias paslaugas, kurios, mūsų nuomone, galėtų Jus dominti. Žinoma, Jūsų asmens duomenis šiam tikslui 

naudosime tik Jums papildomai su tuo sutikus. 

4.2.    Su Jūsų sutikimu mes galime derinti turimą informaciją apie Jus su trečiuoju asmeniu tam, kad galėtumėme pateikti Jums pasiūlymus, 

naujienlaiškius. 

4.3.     Jei Jūs duodate sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, mes galime panaudoti Jūsų asmens duomenis savo 

tinklalapių, reklamos ir rinkos tyrimų efektyvumui analizuoti ir gerinti bei kitais įmonės rinkodaros bei pardavimo tikslais. Tokiu atveju mes 

naudosime nuasmenintus Jūsų duomenis. 

4.4.     Net jei davėte sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, šį sutikimą galite bet kada lengvai atšaukti visiems ar

 daliai asmens duomenų tvarkymo veiksmų. Tam Jūs galite: 

a) pranešti apie atsisakymą elektoriniu būdu gautuose pasiūlymuose, naujienlaiškiuose nurodytu būdu (pvz., pasiūlymuose, naujienaiškiuose 

paspaudžiant nuorodą „Atsisakyti naujienlaiškių siuntimo.“ ar pan.). 

b) atsiųsti mums prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu e. pašto adresu. Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo vardą ir pavardę.

Jei Jūs pareikšite pageidavimą atšaukti savo sutikimą šiuo būdu, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus. 

4.5.     Jei Jūs atšauksite savo sutikimą, mes pasistengsime kuo greičiau nutraukti Jūsų asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu. 

4.6.     Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mus sunaikinti Jūsų asmens duomenų ar pateikti informaciją Jums apie mūsų tvarkomu

asmens duomenis, todėl norėdami, kad mes atliktume ir šiuos veiksmus, tokį prašymą turite nurodyti atskirai. 

  

5. Kaip mes naudojame slapukus? 

 

5.1.    Kad suteiktume pačias geriausias paslaugas ir pagerintume Jūsų apsilankymo kokybę mūsų Svetainėje mes renkame informaciją apie Jus naudodami slapukus (angl. cookies) ir panašias technologijas. Slapukai yra svetainių, kuriose lankėtės, sukurti failai. Juos naudojant teikiamos 

geresnės naršymo internete paslaugos. Jūs visada galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jei nenorite, kad į Jūsų kompiuterį, telefoną ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, juos visada galite išsivalyti. Tai padaryti Jūs galite pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir

interneto naršyklės. Daugiau informacijos čia. Taip pat, jei domina detalesnė infomacija apie slapukus, jų naudojimą, galite plačiau apie juos pasiskaityti čia . 

5.2.     Slapukais mes galime rinkti šią informaciją: IP adresas, naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų Svetainėje skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas svetainėje, demografiniai duomenys ir, jei atvykote į svetainę iš trečiosios šalies tinklalapio – puslapio URL nuoroda. 

 

5.3.     Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame šiems tikslams: 

a) kad užtikrintume Svetainės funkcionalumą (pvz., kad Jūs galėtumėte naudotis Svetainės įasmeninimu); 

b) kad galėtume Svetainę  nuolat tobulinti ir pateikti visą informaciją taip, kad kuo geriau patenkintų Jūsų poreikius; 

c) paslaugų plėtrai ir naudojimosi Svetaine analizei; 

d) tiksliniam rinkodaros orientavimui. 

5.4.     Mes galime, nepažeisdami teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie Jus kitomis priemonėmis 

(pvz., informacija apie naudojimąsi svetaine apjungti su Jūsų pateiktais asmens duomenimis). 

5.5.     Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai: 

   - Techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini Svetainės veikimui; 

    -  Funkciniai slapukai - tai slapukai, kurie nors ir nėra būtini Svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;

   - Analitiniai slapukai - tai slapukai, kurie naudojami Svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti 

duomenys naudojami anonimiškai; 

   - Tiksliniai arba reklaminiai slapukai - tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informacija, kuri galėtų Jus 

sudominti; 

   - Socialinių tinklų slapukai – tai slapukai, kurie būtini norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti Svetainės informaciją. 

 

5.6.      Informacija apie Svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama čia / lentelėje žemiau: 

slapukų analizė.png
Slapuku_analizė.png

5.7.     Sutikimą naudoti slapukus Jūs galite duoti šiais būdais: 

a) Neištrindami jų ir (ar) nepakeisdami savo interneto naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų; 

b) Svetainėje pateiktoje nuorodoje (juostelėje) apie slapukus paspaudę žymą „Sutinku“; 

5.8.     Kai kuriais atvejais, ypač techninių ir funkcinių slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršym

internete spartą, apriboti tam tikrų Svetainės funkcijų veikimą, blokuoti prieigą prie Svetainės. 

5.9. Jei norite atsisakyti „Google Analytics“ slapukų, atsisiųskite ir įdiekite „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės plėtinį

(angl. Opt-out Browser Add-on). 

 

Jei nebenorite, kad mes tvarkytume jūsų duomenis, susisiekite su mumis. 

Jei kyla klausimų, ar turite kokių nuogąstavimų visada prašome kreiptis: 

El.paštas - seokeypaslaugos@gmail.com  

Mes esame tam, kad suteiktume Jums pačią geriausią apsilankymo kokybę www.seokey.lt internetinėje svetainėje. 

SEOkey.lt siekia užsitarnauti kiekvieno iš Jūsų pasitikėjimą ir įsipareigoja gerbti Jūsų privatumo politiką.